Jyske Finans støtter den grønne omlægning

Folketinget vedtog i foråret 2021 en ny afskrivningslov. Det betyder, at Jyske Finans får en ekstraordinær skattebesparelse som følge af et forhøjet afskrivningsgrundlag på 116% på særlige anlægsaktiver. Denne ekstra skattemæssige fordel har Jyske Finans valgt at sende videre til dig som kunde.

De særlige anlægsaktiver er:

  • Udstyr og maskiner, der via egen kraft ikke drives af fossile brændstoffer
  • Indregistreret erhvervsmæssigt materiel – bortset fra personbiler.
  • Som er fabriksnye enheder
  • Som er anskaffet i perioden fra den 23.11.20 til 31.12.22. og
  • Som udspringer fra finansielle kontrakter.

Bagatelgrænse anskaffelsespris kr. 200.000. pr. objekt

Du vil årligt modtage et beløb svarende til skattebesparelsen minus et håndteringsgebyr på kr. 995 pr. objekt. Du vil blive adviseret om overførslen, som Jyske Finans sætter direkte ind på din NEM-konto. Overførslen vil ske i løbet af andet kvartal og dermed på samme tid, som du på normal vis, via aflæggelse af regnskaber, opgør dine sædvanlige skattemæssige dispositioner.