Ønsker du at klage?

Tag dialogen med os

Hvis du er utilfreds med den måde, du er blevet behandlet på, så snak med os. Det kan jo være, at der blot er tale om en fejl eller misforståelse, som nemt kan rettes.

Ønsker du at sende en klage, kan du sende den til:

Jyske Finans A/S
Juridisk Afdeling
Kastaniehøjvej 2
8600 Silkeborg
juridisk@jyskefinans.dk

Juridisk Afdeling, som er den klageansvarlige afdeling hos Jyske Finans, vil herefter undersøge sagen nærmere.

Hvis du ikke er tilfreds med udfaldet af din dialog med os, har du mulighed for at klage til:

Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

eller:

Pengeinstitutankenævnet
Amaliegade 8 B, 2.
Postboks 9029
1022 København K
www.pengeinstitutankenaevnet.dk

Du kan få nærmere oplysninger om fremgangsmåde og klagegebyr på de respektive hjemmesider.

Bemærk, at klagenævnene som udgangspunkt ikke behandler klager vedr. erhvervsforhold.

Du kan også bruge EU-Kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klager du gennem klageportalen, skal du oplyse Jyske Finans’ e-mailadresse, som er juridisk@jyskefinans.dk.