Fremtidig udvikling i transportbranchen:

Fra drift til øget strategisk fokus

 

Transportbranchen er i en positiv udvikling med økonomisk sundhed og optimisme. Antallet af vognmænd bliver indsnævret samtidig med, at små vognmandsvirksomheder vokser sig større. Denne udvikling stiller krav til vognmandsvirksomhedernes strategiske fokus for at fastholde og sikre den positive udvikling. Til den nærtstående messe, Transportmessen, ønsker Jyske Finans, ud fra denne betragtning, at møde de besøgende på messen til dialog om fremtidig vækst og udvikling.

Transporterhvervet er i en særdeles fornuftig udvikling med optimisme og med en energi og fremdrift fra vognmændenes side til løbende at optimere deres forretninger og branchen generelt. Vognmændene har gennem de seneste år formået at løfte deres forretninger op til et niveau, som har markeret klare økonomiske aftryk i regnskaberne. Den positive udvikling er blevet understøttet af høj aktivitet i samfundet generelt og af et øget forretningsomfang gennem stigende fragtmængder.


Poul Erik Pedersen,
Senior Relationship Manager

Forretningsgrundlaget forøges

Den positive tendens afspejles tydeligt i de regnskaber, som i øjeblikket bliver offentliggjort. 

De regnskaber, som vi ser, når vi skal vurdere en opgave om finansiering om nyt materiel til vognmændene, er rigtigt god og behagelig læsning, ” udtaler Poul Erik Pedersen fra Jyske Finans. 

Vi ser typisk en forøgelse af forretningsgrundlaget ligesom vi ser, at vognmændene arbejder med en benhård og effektiv styring af omkostningerne gennem en rationel anvendelse af ressourcerne og materiellet -  og med stort fokus på brændstoføkonomien – og det gør tilsammen, at vognmændene performer med styrket og tilfredsstillende indtjening” fortsætter Poul Erik Pedersen.

Udvikling i indtjeningen medfører en polstring og konsolidering af kapitalforholdene hos vognmændene. Soliditeten i regnskaberne bliver forbedret og der bliver rykket rundt på forpligtelserne og finansieringsstukturen, hvor fortegnet på kassekreditten i mange tilfælde bliver ændret til et plus.

Fokus på strategi

Transporterhvervet vækster - både organisk, men også gennem sammenlægninger og opkøb, hvor udviklingen går fra større enheder til færre hænder. Små vognmandsvirksomheder vokser – og mellemsegmentet af vognmænd op til 15 biler træder endnu et niveau op. Udviklingen underbygges af antallet af vognmænd, der år for år bliver færre og færre, mens antallet af tilladelser, indregistreringer af nye biler og fragtmængder til gengæld stiger. Det medfører et naturligt vokseværk, hvilket stiller skærpede krav til den traditionelle vognmand, hvor opgaverne om håndtering af driften og kørslen i stedet skal udskiftes med fokus på strategi for virksomhedens videreudvikling.

Fra drift til øget strategisk fokus - klar til næste skridt?

Transportbranchen har, som nævnt, en fornuftig og sund økonomi, hvilket er en afgørende ballast at have med sig til den videre udvikling. Men er de enkelte vognmandsforretninger klar til næste skidt – klar til at udvikle sig og ekspandere yderligere mod nye mål? Klar til at gå sammen med andre for at udnytte hinandens kompetencer og for dermed styrke sine positioner på markedspladsen? Eller står flere virksomheder overfor generationsskifte? Det er alt sammen nogle strategiske overvejelser, som vognmændene skal gøre sig for at blive klar til næste skridt i udviklingen inden for branchen.

Inspiration til vækst og udvikling

Jyske Finans deltager på Transportmessen og har erfaring og indsigt i transporterhvervet. Vi ønsker en dialog med vognmændene om deres strategiske overvejelser på både kort og lang sigt. 

Vi ser erhvervet og fremtiden i en positiv udvikling og vi ønsker at bidrage til, at denne forsætter. Vi vil gerne i dialog med de besøgende på Transportmessen ud fra denne betragtning, ” fortsætter Poul Erik Pedersen.

Jyske Finans er blandt de førende inden for finansiering af transportmateriel og har en stor pallette af kunder og samarbejdspartnere inden for transporterhvervet – både inden for godssegmentet og inden for personbefordring. Målet med deltagelsen på Transportmessen er at møde nuværende som kommende kunder til en uforpligtende dialog om transportbranchens fremtid set ud fra den enkelte vognmænds perspektiv. Vi ønsker at give inspiration til vækst og udvikling.

 

Mød Jyske Finans på Transportmessen på stand J7180.

Jyske Finans deltager i Transportmessen 2017