Forsikring

Jyske Finans udøver accessorisk forsikringsformidling, og formidler forsikring på vegne af følgende to forsikringsselskaber

Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

Tryg — Forsikringsbetingelser, materiel

Jyske Finans - forsikringsbilag, materiel

Tryg Forsikring A/S er omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber


AmTrust International Underwriters DAC
6-8 College Green
Temple Bar
Dublin
D02 VP48, Irland

AmTrust International Underwriters DAC er omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber