1. Forside
  2. Hvorfor stiller vi spørgsmål?
Hvorfor stiller vi spørgsmål?

FAQ: Hvorfor stiller vi spørgsmål?

Vi oplever af og til, at nogle af vores kunder undrer sig, eller måske endda bliver utrygge, når vi stiller spørgsmål til penge og økonomi. Eksempelvis, hvis vi spørger, hvor dine penge kommer fra, eller når vi spørger til et evt. mønster eller hyppigheden i dine betalinger, m.m.

Vi ønsker altid, at vores kunder følger sig trygge hos os. Derfor har vi samlet en række svar på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet af vores kunder i denne forbindelse.

Vi håber, du finder de svar, du søger. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os.

Du kan være helt tryg ved at besvare de spørgsmål, vi stiller dig – og vi håber, at du vil udvise forståelse overfor de af vores medarbejdere, der stiller dig spørgsmålene. Du skal blot besvare dem efter bedste evne.

Jyske Finans er registreret i Finanstilsynets virksomhedsregister og er underlagt tilsyn. Du kan finde registreringen her: Søg virksomheder (finanstilsynet.dk)

Hvorfor stiller I spørgsmål til min økonomi, mine betalinger og overførsler?

Når vi spørger ind til din økonomi, dine betalinger, osv., så skyldes det, at vi som finansielt institut er underlagt en række forpligtelser i ’Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme’ (hvidvaskloven).

Som finansielt og bankejet institut medvirker vi aktivt til at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, og det indebærer bl.a., at vi skal kende vores kunder, deres økonomi og vide, hvor deres finansielle midler stammer fra.

Derfor stiller vi også spørgsmål, hvis noget afviger i forhold til, hvad der kan fremstå sædvanligt eller normalt. Der kan altid være en god forklaring på afvigelser, og netop derfor spørger vi dig.

Har I overhovedet ret til at stille de spørgsmål?

Ja. Vi er forpligtede til at stille spørgsmål. Fordi vi er et finansielt institut, er det et lovkrav til os, at vi skal kende vores kunder, deres økonomi og hvor deres penge stammer fra. Vores spørgsmål skal ikke skabe utryghed – tværtimod.

Har jeg pligt til at svare?

Du har ikke en lovbestemt pligt til at svare os, men vi har en lovbestemt pligt til at spørge dig.

Det betyder også, at hvis du vælger ikke at svare os, så kan det have betydning for vores mulighed for enten at etablere, udvide eller fortsætte dit kundeengagement hos os.

Skal alle svare på lignende spørgsmål, eller er det kun mig?

Ja, vi spørger alle vores kunder. Der kan dog sagtens være forskel på, hvilke spørgsmål vi stiller, og hvornår vi stiller dem.

Mistænker I mig for noget?

Nej. At vi stiller dig spørgsmål, betyder ikke, at du har gjort noget forkert eller at vi har en konkret mistanke.

Hvad sker der, hvis jeg nægter at svare?

Vi håber naturligvis, at du er tryg ved at svare på vores spørgsmål. Hvis du ikke vil svare, og vi vurderer, at dine svar er nødvendige for at kunne etablere, udvide eller forsætte dit engagement hos os, så kan konsekvensen at i sidste ende være, at vi er nødt til at afslutte kundeforholdet. Det håber vi naturligvis ikke bliver nødvendigt.

Spørger andre institutter også, eller er det kun jer?

Alle banker og finansielle institutter er underlagt de samme regler og forpligtelser som os.

Det vil sige, at du også vil opleve, at andre stiller dig disse eller lignende spørgsmål.

Jeg har tidligere svaret jer – hvorfor spørger I igen?

Fordi vi er et finansielt, bankejet institut, bruger vi dine oplysninger og svar til løbende at vurdere vores egen risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering - eller forsøg på samme.

Hvad bruger I mine oplysninger og svar til?

Fordi vi er et finansielt, bankejet institut, bruger vi dine oplysninger og svar til løbende at vurdere vores egen risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering - eller forsøg på samme.

Deler I oplysningerne med nogen, herunder banker og virksomheder?

Vi deler ikke dine oplysninger, medmindre vi ifølge lovgivningen har pligt til det. Læs her, hvordan vi behandler og opbevarer persondata.

Vær meget gerne opmærksom på, at vi er en del af Jyske Bank koncernen, og derfor er underlagt en lovbestemt pligt til at udveksle oplysninger og data med bl.a. Jyske Bank.

Vi udveksler på intet tidspunkt data, som ikke er nødvendige.

Med andre ord: vi passer altid godt på dine data.

Hvordan opbevarer og behandler I oplysningerne?

Du kan læse nærmere om, hvordan vi opbevarer og behandler dine oplysninger i vores persondatapolitik, som du finder her: Her finder du information om behandling af dine personoplysninger i Jyske Finans.

Hvorfor beder I om dokumentation?

I nogle tilfælde er vi forpligtede til at bede om dokumentation – f.eks. i form af et kontoudskrift eller kontoindestående, en udbetaling, overførsel eller lignende. Når vi beder om dokumentation, så skyldes det ikke, at vi ikke tror på dit svar, men fordi vi i visse tilfælde også er forpligtede at bede om dokumentation.

Hvem kan jeg spørge, hvis ovenstående ikke var svar nok?

Du er altid velkommen til at ringe til os på 89894210 eller skrive til os på info@jyskefinans.dk

Det er vigtigt for os, at du er tryg hos os i Jyske Finans.