1. Forside
  2. Erhverv
  3. Nyheder
  4. Nyetider
  5. Godstransport med omtanke bringer Dania Connect i den grønne førertrøje

Godstransport med omtanke bringer Dania Connect i den grønne førertrøje

Nyetider 13.04.2023
Dania Connect Banner

Omtanke for klima og klode er i centrum for Dania Connects strategi og services. Og der er vel og mærke ikke blot tale om flotte ord på en hjemmeside eller fine hensigtserklæringer i en skuffestrategi. Omtanke gennemsyrer virksomhedens DNA i en sådan grad, at de har opsat ambitiøse mål for CO2-reduktion, CSR, arbejdsmiljø og bæredygtighed. Og de følger kontinuerligt udviklingen på linje med antal kørte kilometer, salgstal og indtjeningsmål. For dén helhjertede grønne indsats er virksomheden nomineret til Den Grønne Transportpris som Jyske Finans og DTL – Danske Vognmænd uddeler for første gang i år på Transportmessen 2021. Nyetider har sat CEO Frank Hjortekær-Jensen og CFO Louise Meier stævne til en snak om, hvordan ni omtanker er blevet en så integreret del af virksomhedens DNA og forretningsstrategi. Få også deres bedste råd til virksomheder som gerne vil rykke på den grønne omstilling.

Hver dag fragter Dania Connect tusindvis af skibscontainere til og fra danske containerhavne. Som en af markedslederne inden for fragt af skibscontainere i Danmark er de med til at forbinde transport på land og vand. Nu sætter de også barren højt, når det kommer til bæredygtighed og grøn omstilling.

Virksomheden vil halvere deres CO2-aftryk inden for de næste fire år og har defineret otte yderligere områder, hvor de vil gøre en mærkbar forskel. ”De ni omtanker”, kalder de initiativerne, og de tæller blandt andet et opgør med ”tomme” kilometer, fokus på bæredygtig teknologi, sikker kørsel, arbejdsforhold, sundhed og trivsel. Og som en ekstra trumf, har Dania øremærket 1 mio. kroner årligt til grønne investeringer.

Men hvad får en transportvirksomhed til at gå så radikalt til værks?

Under de ni omtanker ligger der en kæmpe handlingsplan med delmål, som vi hver måned rapporterer på. Så vi følger hele tiden udviklingen og holder øje med, om vi er på rette vej.

Dania Connect sætter fokus på Grøn omstilling

Siden 1938 har Dania Connects flåde af lastbiler og trailere forbundet de danske containerhavne med indenlandske start- og slutdestinationer for oversøisk gods.

Vi vil være en del af løsningen i stedet for en del af problemet

- Vi er i en stærkt udfordret og udskældt branche, når vi taler klima og social ansvarlighed. Derfor er det vigtigt for os at melde klart ud. Vi vil den her omstilling. Vi vil være en del af løsningen og ikke af problemet. Som en af markedslederne inden for vores felt, hviler det naturligt på os at tage førertrøjen på, siger Louise Meier.

Klima, bæredygtighed og social ansvarlighed er dog langt fra nye begreber i Dania Connects vokabularium.  Faktisk har de altid været en del af virksomhedens DNA og en integreret del af en kernefortælling, der rækker helt tilbage til 1938.

Det var dog først for knap to år siden, at det for alvor blev synligt for andre end virksomhedens ledelse og medarbejdere. Det skete som led i et større strategiarbejde, hvor virksomheden samtidig skiftede navn fra Dania Trucking til Dania Connect.

Vi vil være en del af løsningen og ikke af problemet, og som en af markedslederne hviler det på os at tage førertrøjen på.

- Efter i en lang årrække at have hørt under Maersk, blev vi i 2012 udskilt som en selvstændig virksomhed. Det har vi haft brug for at markere. Vi er ikke længere en underleverandør men en fuldt integreret partner for vores store portefølje af kunder som tæller stort set alle rederier, havne og speditører i Danmark, fortæller Frank og uddyber:

- Samtidig var det vigtigt for os at sætte endnu mere fokus på den grønne omstilling og social ansvarlighed. Det er områder som altid har været en del af vores DNA, men som vi ikke har været gode nok til at kommunikere ud eksternt, pointerer han. Louise Meier supplerer:

- Det var lidt af en åbenbaring for os, da vi entrerede med et eksternt konsulenthus som et led i vores strategiarbejde. De undersøgte vores historik, værdier og ydelser og vendte tilbage med en melding om, at vi jo allerede gør mange af de ting, vi ønskede at sætte yderligere fokus på. Det var fedt med det blik udefra, for de stillede skarpt på nogle ting, som vi nok har stirret os blinde på eller bare taget for givet. Det bekræftede os i, at vi har fat i det rigtige, - og at der er kød og blod i vores strategi.

Dania Connect fragter hver dag tusindevis af containere til og fra danske containerterminaler.

Dania Connect fragter hver dag tusindevis af containere til og fra danske havne og containerterminaler.

Rettidig omhu vinder over nemme løsninger

Dania Connect sidder ikke bare på hænderne og venter på, at omstillingen sker. Virksomheden vil være med til at skabe den. Og det kræver selvfølgelig både penge og rigtig mange timer, indrømmer Frank og Louise. Men det er tid og penge, som er endog rigtig godt givet ud, hvis du spørger dem.

- Det handler dybest set om rettidig omhu og omtanke, siger Frank, og Louise uddyber:

- Vi står overfor omfattende og gennemgribende klimaaftaler og klimalove i disse år, og hvis ikke vi er i gang og forberedte, når det kommer, så kan ændringerne jo tage hele vores bundlinje og i værste fald udslette vores eksistensberettigelse. Det skal vi tage meget alvorligt.

- Det nemmeste og billigste ville da helt klart være at klimakompensere hele vores bundlinje. Det kunne vi måske gøre for 300.000. Men det er bare slet ikke den vej, vi skal gå. Vi vil sætte ind dér, hvor vi sætter aftrykket og finde nogle løsninger, hvor vi direkte reducerer det aftryk, siger hun og giver et konkret eksempel:

- Vi har udviklet en CO2-beregner som kan udregne CO2-aftrykket for en containers fulde rejse. Den bruger vi aktivt, når vi sælger og rådgiver vores kunder om transportløsninger.

Frank supplerer med endnu et eksempel på, hvordan virksomheden sætter handling bag ordene, når det gælder den grønne strategi:

- Vi takker eksempelvis nej til at fragte containere fra Hamborg til danske containerterminaler. Alene af den grund, at det klimamæssigt slet ikke hænger sammen og derfor, kan vi ikke stå inde for det. I stedet anbefaler vi kunderne at sejle containerne ind i Danmark. Ja, det tager lidt længere tid, men til gengæld halverer det CO2-aftrykket.

Vi står overfor omfattende klimaaftaler og klimalove i de kommende år, og hvis ikke vi er i gang og forberedte, når det kommer, så kan ændringerne jo tage hele vores bundlinje og i værste fald udslette vores eksistensberettigelse.

Vi skal have alle med – hele vejen

Det umiddelbare tab af kunder og omsætning får ikke Frank og Louise til at ændre kurs. De er nemlig overbeviste om, at det løser sig på den lange bane.

- Vi har en vigtig opgave i at forklare vores kunder, hvordan det hænger sammen. Men selvfølgelig taber vi også kunder på det. Men her tænker vi nok lidt mere langsigtet. For vi ved, det er det rigtige at gøre, og vi fornemmer også, at der er en bevægelse i gang. Både blandt vores kunder og slutforbrugerne, siger Louise.

I mellemtiden påtager de sig gerne rollen som klimarådgiver og bidrager til at nudge deres kunder i retning af mere bæredygtige og klimavenlige transportløsninger.

- Vi har taget det helt med ind i vores salgsstrategi, så vi i dag præsenterer forskellige prisark med ”klimatilbud” for vores kunder. På den måde gør vi det meget direkte og synligt hvad, de får og hvad, de betaler for. For ja, det koster at handle mere grønt. Men det er et område i bevægelse, og vi kan mærke, at flere og flere kunder har fokus på, hvordan de kan dokumentere CSR og bæredygtighed, understreger hun.

Det er ikke kun over for egne kunder, at Dania Connect er på en grøn mission. Virksomheden bruger også flittigt deres netværk og position til både at videndele, påvirke og langsomt flytte branchen i en grønnere retning.

- Vi har fra starten været meget åbne omkring vores initiativer, tilgange og data, for vi skal have både konkurrenter, kolleger og kunder med på rejsen. Der er rigtig mange udfordringer, og det er en læringsproces, hvor vi alle er bedst tjent med at hjælpe hinanden i den rigtige retning., siger Louise.

Øremærket budget til grønne investeringer

Et godt eksempel på den læring holder parkeret uden for virksomheden: Dania Connects første biogas-lastbil. Inden købet søgte Dania eksperthjælp hos en miljørådgiver for at få sikkerhed for, at teknologien var holdbar, og at bilen kunne leve op til ambitionerne i klimaregnskabet.

Nu kører den rundt på vejene. Sammen med en række lastbiler med solceller integreret på taget. Og en større investering i digitalisering og såkaldt ”grøn it” venter lige rundt om hjørnet. Dania har nemlig øremærket en mio. kroner årligt til grønne investeringer, og de har store forventninger til, at ny teknologi og mere intelligens i flåden af lastbiler kan hjælpe dem til at blive endnu mere ressourcebevidste og -besparende.

- Hvis vi skal indfri vores ambitiøse mål, er vi dybt afhængige af, at der bliver udviklet nye løsninger, og at de bliver tilgængelige. Her kan digitalisering bringe os et godt stykke. Men der er jo stadig stor uenighed om retningen og hastigheden for bæredygtige brændstoffer inden for den tunge vejtransport. Det gør det svært for en virksomhed af vores størrelse at tage det helt store skridt, for vi skal jo ikke bare skifte en enkelt eller tre lastbiler. Vi er nødt til at vide, at teknologien kan bære, og at infrastrukturen er der, siger Frank.

Videndeling og partnerskaber er vejen frem

Frank og Louise sidder dog ikke bare og venter på, at politikerne får truffet de afgørende beslutninger om teknologi, infrastruktur og drivmidler og foretager de ændringer i afgiftssystemet, som for alvor kan accelerere udviklingen.

De deltager aktivt i en række partnerskaber og netværk og er i det hele taget meget åbne over for at bidrage til forskning, udvikling og test på området.

- En af de største gevinster har været den respons, vi har fået fra helt uventet side. Lige pludselig ser vi at folk, som vi ellers aldrig har haft kontakt til, rækker ud. Vi får mange henvendelser fra virksomheder og institutioner som godt kunne tænke sig at indgå partnerskab med os inden for fx udvikling af alternative brændstoffer, certificeringer mv. For os er det en kæmpe mulighed og en indgangsbillet til en viden og en knowhow, som vi ikke kunne købe for penge, slutter Louise.

Få Dania Connects bedste råd til virksomheder som gerne vil rykke på den grønne omstilling

CEO Frank Hjortekær-Jensen

CEO Frank Hjortekær-Jensen

Søg hjælp fra andre. Både fra andre i branchen men også fra eksperter og konsulenter. Det er berigende at få nye øjne på, og det giver en sikkerhed at vide, at man går i den rigtige retning.
CFO Louise Meier Dania Connect

CFO Louise Meier

Undersøg de forskellige tilskudspuljer der findes til den grønne omstilling. Det er ikke en walk in the park, men der er god mulighed for både at hente støttekroner og værdifuld vejledning. Og som Frank siger, så skal du vide, hvor din egen ekspertise slipper op og inddrage eksterne eksperter dér, hvor det er nødvendigt. Det sparer dig potentielt for både dumme og dyre fejl.

Den Grønne Transportpris

Den Grønne Transportpris er en ny pris stiftet af DTL – Danske Vognmænd og Jyske Finans. Prisen skal sætte fokus på de grønne initiativer i transportbranchen og kåre de tre grønneste transportvirksomheder i Danmark på Transportmessen i 2021. Vinderne kan se frem til en 1. præmie på 25.000 kr., 2. præmie på 15.000 kr. og 3. præmie på 10.000 kr. Pengene skal anvendes til yderligere miljøforbedringer i virksomheden.

Nyhedsmail

Tilmeld dig vores nyhedsmail og få nyhederne direkte i din indbakke.

Prøv beregneren

Få en indikation af ydelsen, når du investerer i nyt materiel.

Linkedin

Følg os på LinkedIn og få de seneste nyheder.