1. Forside
  2. Erhverv
  3. Nyheder
  4. Nyetider
  5. Ny klimaaftale sætter strøm til Danmarks Power2X-eventyr

Ny klimaaftale sætter strøm til Danmarks Power2X-eventyr

Nyetider 14.04.2023
Vindmølle Greenoverlay

Maj måned 2022 kan vise sig at blive en game changer for farten på den grønne omstilling. Den 15. maj vedtog regeringen nemlig en ny aftale om dansk Power2X-strategi. En aftale, som skal lægge os i front både nationalt og internationalt inden for Power2X-industrien. Så ambitiøs en målsætning kræver masser af (grøn) energi og udbygning af vedvarende energikilder.   

Allerede tre dage senere, den 18. maj, satte repræsentanter fra de fire Nordsølande Danmark, Tyskland, Nederlandene og Belgien sig til bords i Esbjerg, hvor de underskrev en driftig klimaaftale ’the Esbjerg Declaration’. Inden 2050 skal der opsættes havvindmøller i Nordsøen i et omfang så stort, at de kan levere 150 gigawatt havvind. Til sammenligning har Danmark i dag bare 2,3 gigawatt havvind stående i Nordsøen. 150 gigawatt svarer til 10.000 af de største eksisterende havvindmøller, og ifølge Klimaministeriet vil så stor energiproduktion kunne dække strømforbruget hos 230 millioner europæiske husstande i 2050 – og ikke mindst udviklingen af den danske Power2X-industri.

Hvad er Power2X?

Power2X er en katalytisk proces, hvor vedvarende energi fra eksempelvis vindmøller og solceller omdannes til en række forskellige kemikalier og grønne brændstoffer. Det kan eksempelvis være brint til entreprenør-, transport- og eksportbranchen. Alle benytter sig af maskineri, som er svært at få til at køre pål el-energi. For som Morten Larsen, områdedirektør og medejer af den danske entreprenørvirksomhed SR-Gruppen, siger:

- Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at man kan udvikle et batteri til en maskine, som måske bruger 1000 liter dieselolie om dagen.

Power2X fungerer på den måde, at strømmen (Power) bruges i en elektrolyseproces, hvor vand spaltes i ilt og brint. Brinten er direkte overførbar som brændstof til tungere industri- og transportmaskiner. Men brinten kan også trækkes med videre gennem en synteseproces, hvor der tilsættes forskellige kemiske elementer. Så kan der eksempelvis dannes ammoniak til gødning i landbruget eller nye brændstoffer til fly- og transportsektoren. Med andre ord symboliserer X’et utal af slutprodukter, som udvindes af den grønne energi fra solceller og vindmøller.

Med Power2X er det muligt at lagre og konvertere strømmen til energitunge områder, hvor det før ikke har været muligt.

Vind- og solenergi er ikke nok

Energien, vi får fra vindmøller og solceller, kan i mange tilfælde erstatte fossile brændstoffer. Det er eksempelvis tilfældet med elbiler frem for benzinbiler og også varmepumper til opvarmning af huse. Alle disse er vigtige energikilder, hvis vi skal nå i klimamål med 70 procents CO2-reduktion inden 2030 og et emissionsfrit samfund i 2050.

Men vindmøller og solceller er i sig selv ikke nok. For hvad gør vi, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser? Her er det helt afgørende, at vi kan lagre energien. Der er også brug for grønne brændstofalternativer som brint til fly, skibe, entreprenørmaskiner og lastbiler – altså den del af industrien, der ikke så nemt lader sig omdanne til el-energi.

Her kommer Power2X ind i billedet, for det har potentiale til at blive en vigtig nøglebrik i den grønne omstilling – både når det kommer til lagring af energi og ved at konvertere strømmen til andre energiformer. Allerede tilbage i 2019 udtalte Dan Jørgensen, klima-, energi- og forsyningsminister:

- Danmark skal indtage en global lederrolle og være frontløber på teknologi til lagring og konvertering af grøn strøm. Vi har et godt udgangspunkt med den viden og teknologi, der er udviklet i Danmark og særligt i den danske vindindustri. Det fundament skal vi bygge videre på.

Her i 2022 må man sige, at der for alvor er pustet vind i sejlene – særligt i kølvandet af de nye politiske aftaler indgået i maj måned.

Hvad indeholder den nye Power2X-aftale?

Dansk Energi varsler i en pressemeddelelse, at den nye politiske aftale om Power2X-strategi er første skridt på vej mod en stærk dansk Power2X-industri, som har potentiale til at gøre Danmark foregangsland på området.

Lars Aagaard, administrerende direktør, Dansk Energi, fortæller:

- Power2X-aftalen sætter en ambition for udbygningen af vind og sol i en grad, så Danmark bliver nettoeksportør af grøn energi. Der skal noget til for, at det bliver en realitet, men lykkes vi, bliver det et kæmpe første boost til den spirende Power2X-industri herhjemme. Lykkes vi, kan vi i 2030 levere grøn energi til ikke bare vores grønne omstilling og gasuafhængighed – men også til resten af Europas.

Med de nye politiske aftaler i ryggen, ser Power2X-industrien ind i en spændende fremtid og udvikling, som kommer til tage fart inden for de næste par år.

Nyhedsmail

Tilmeld dig vores nyhedsmail og få nyhederne direkte i din indbakke.

Prøv beregneren

Få en indikation af ydelsen, når du investerer i nyt materiel.

Linkedin

Følg os på LinkedIn og få de seneste nyheder.