1. Forside
  2. Kontakt
  3. Benchmarkforordning
Tilbagefaldsplaner ved brug af benchmarks

Jyske Finans A/S har tilbagefaldsplaner for benchmarks. Jyske Finans A/S indgår i Jyske Bank-koncernen og har tilsluttet sig koncernens tilbagefaldsplaner.

Vores tilbagefaldsplaner, der løbende vedligeholdes, gælder for finansierings- og låneaftaler hvor der anvendes referencesatser, der kategoriseres som benchmarks ifølge Benchmarkforordningen.

Hvad betyder tilbagefaldsplaner for benchmarks for dig som kunde?

Hvis et benchmark, fx CIBOR3, ændres væsentligt eller bortfalder, og du har en kredit- eller en låneaftale, hvor renten fastsættes med CIBOR3, så vil Jyske Finans beslutte en ny, tilsvarende officiel referencerente med udgangspunkt i tilbagefaldsplanerne. Du vil blive kontaktet og informeret om det givne benchmarks ophør eller ændring, samt hvilke konsekvenser det har for dig.

Hvis et benchmark ændres væsentligt eller bortfalder, før der er fastlagt et alternativ, vil vi fastsætte en ny og tilsvarende officiel referencerenteJyske Finans vil til enhver tid respektere de lovkrav om referencerenter, som for os er gældende for lån til forbrugere.

I nogle tilfælde er der allerede aftalt en alternativ referencerente i aftalegrundlaget. Hvis det er tilfældet, vil denne aftale fortsat gælde for dig.

Hvordan fastlægges koncernens tilbagefaldsplaner?

Jyske Bank koncernen har en Benchmark-følgegruppe, der følger udviklingen i benchmarks anvendt i Jyske Bank koncernen, og sørger for at tilbagefaldsplanerne løbende er opdateret. Benchmark-følgegruppen er ansvarlig for at pege på benchmarks, der forventes at kunne bruges som såkaldt erstatningsbenchmark for et ophørende eller ændret benchmark.

Endelig igangsætter Benchmark-følgegruppen de interne tilbagefaldsplaner når der opstår behov for at udskifte et benchmark med et andet.

Det er Jyske Bank koncernens intention, at Jyske Bank koncernens tilbagefaldsplaner vil afspejle den markedspraksis, der aftales på nationalt, nordisk og international plan, da benchmarks anvendes i transaktioner mellem banker m.m. og kunder på kryds og tværs.

Administrator af benchmark

Danish Financial Benchmark Facility (DFBF) er registreret som administrator for CIBOR-referencesatsen. Referencesatsen offentliggøres løbende på DFBF's hjemmeside dfbf.dk.